Het REAP

REAP: Ondernemen in West Brabant

Het Regionaal Economisch ActieProgramma is een stimuleringsprogramma van overheid en bedrijfsleven in de regio West Brabant om de ontwikkeling van werk en de doncurrentiekracht van bedrijven te bevorderen. Op deze website geven je informatie over de onderwerpen en thema’s die aan bod zijn gekomen bij het REAP West Brabant.

Deze website is niet de officiële website van het REAP West Brabant. Voor de officiele website van het REAP West Brabant ga je naar http://reap.west-brabant.eu/. Daar vind je meer en actuele informatie over de verschillende projecten bij de onderwerpen en thema’s.

Kansrijk ondernemen

reapHet thema Kansrijk Ondernemen is gericht op het versterken van de concurrentiekracht van MKB-bedrijven in de industrie en de stuwende zakelijke dienstverlening.

Binnen het thema worden drie maatregelen onderscheiden:

Kennis en vernieuwing

Technologische ontwikkeling is een drijvende kracht voor nieuwe producten en processen. Samenwerking met andere bedrijven en met onderzoeks- en onderwijsinstellingen is daarbij essentieel. REAP ondersteunt daarom projecten die bijdragen aan het vermogen om nieuwe kennis bij bedrijven te ontwikkelen en of te ontsluiten.

Bevorderen startersklimaat

Het gaat hierbij om projecten die nieuw ondernemerschap stimuleren en de kans op een succesvolle doorstart van starters vergroten.

Stimuleren van offensief ondernemerschap

onderScherpe concurrentie vereist adequate kennis op alle vlakken van het ondernemerschap. Excellente kennis van het product alleen is daarbij niet voldoende. Succes wordt in toenemende mate bepaald door visie, excellente kennis van de markt, een modern personeelsbeleid, samenwerking en clustering.

Het REAP ondersteunt daarom projecten die ondernemers bijstaan in het managen van hun bedrijf met het doel hun positie op de markt te versterken.

Reap maakt voor zijn marketing gebruik van folderverspreiding. www.folderverspreiding.net  is onze partner als het gaat om  het huis aan huis verspreiden van onze folders en reclamdedrukwerk. Er staat voor 2019 10 keer een folderverspreidingsactie op het porgramma.