Vitalisering en bedrijventerrein

Vitalisering en bedrijventerrein

Ruimte is in Nederland schaars. Ruimte voor bedrijventerreinen moet daarom zorgvuldig worden benut. Voor veel bedrijventerreinen in West-Brabant is dit nog niet het geval omdat ze in economische en/of technische zin zijn verouderd.

Uit oogpunt van de schaarste aan ruimte en kwaliteitsverbetering ondersteunt REAP projecten waarin ondernemers(verenigingen) en gemeenten gezamenlijk optrekken bij:

–             Het vernieuwen van verouderde terreinen (revitalisering)

–             Het duurzaam inrichten van nieuwe en bestaande terreinen (o.a. parkmanagement en gezamenlijke inkoop)

–             Efficiënt ruimtegebruik op bestaande en nieuwe terreinen

–             Infrastructurele verbetering van terreinen

Bij het thema Ruimte voor Ondernemen horen o.a. de volgende projecten die de afgelopen jaar hebben gelopen:

» Duurzaam watersysteem op Vosdonk Etten-Leur

» Duurzame revitalisering Dintelmond

» Duurzame Revitalisering Vijf Eiken

» Duurzame samenwerking De Krogten

» Glastuinbouw Spiepolder

» Ontwikkeling Parkmanagement Steenakker

» Processturing Theodorushaven/Noordland

» Strategieplan Duurzaam Doornbos

» Uitvoeringsprogramma Revitalisering West-Brabant

» Veiligheid op bedrijventerreinen

» Vitalisering Emer-Hintelaken