Recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme

Vrijetijdsbesteding is een belangrijk fenomeen in onze maatschappij. De mogelijkheden en voorzieningen voor vrijetijdsbesteding bepalen mede de aantrekkelijkheid van West-Brabant om te wonen, te werken en te recreëren. Het REAP ondersteunt daarom projecten die bijdragen aan een professioneel, kwalitatief en gevarieerd toeristisch-recreatief milieu.

Tot de doelgroep van dit thema behoren recreatieve & toeristische organisaties, gemeenten en bedrijven in de bedrijfsgroepen jachthavens, hotels, horeca, logies, cultuur, (verblijfs)recreatie, sport, amusement, personenvervoer, reisorganisatie en bemiddeling en recreatiegoederen.

Bij het thema Vrije Tijd en Toerisme horen o.a. de volgende projecten die de afgelopen jaar hebben gelopen:

» Agrotoeristisch netwerk fase 1

» Duurzamer ondernemen i.d.Watersportsector

» Kansen voor (zakelijke) verblijfstoerisme

» Seizoensopening Toerisme, Recreatie en Vrije tijd

» Toeristische Ontwikkeling Brabantse Wal

» Turfrelicten fase 1

» Uitvoering Marketingactieplan Biesbosch

» Wandelroute knooppuntensysteem

» W-Brabantse verdedigingslinies